ČTVRTEČNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
Představte si následující situaci: zahrádkáři se rozhodnou, že by bylo záhodno se více vzdělávat, mít více informací o semenech, květinách, stromech a zahradničení vůbec a zároveň se dozvídat, kterak tato záliba šlechtí tělo i ducha.
Za tímto účelem požádají vzdělané zahradnické odborníky o tyto služby a stát o peníze na jejich zaplacení. Stát těžko může oponovat, že zahraničení nešlechtí tělo i ducha a tak učiní ze zahradnických odborníků státní zaměstnance a protože těchto za takto přívětivých podmínek přibývá, stojí to nakonec stát něco přes 600 milionů ročně, které stát musí vytáhnout z kapes daňových poplatníků, z nichž většina nezahraničí a mají zcela jiné koníčky, na které však stát nepřispívá.
Připadá Vám to absurdní? Dosaďte si namísto zahrádkářů (převážně katolické) věřící a máte před sebou stávající český Absurdistan.
Je nevyšší čas začít užívat zdravý rozum a nechat jen a jen na věřících, kolik duchovních správců jsou ochotni si ze svého platu platit. Na církevní památky, jsou-li hodny památkové péče, nechť pak stát přispívá dle stejných regulí jako na památky necírkevní. A šmytec.
Katolická církev, kudy chodí, tudy mluví o nutnosti napravit minulé křivdy a navrátit církvi její veškerý majetek. Souhlasím, ovšem pod jednou jedinou logickou podmínkou: že církev zároveň navrátí veškerý v minulosti fyzickým a psychickým násilím získaný majetek. Jen těch odpustků, které v minulosti prodala lidem, kterým nejprve důkladně, po staletí vymývala mozek a hrozila mukami pekelnými....
Kviz: Je Bill Windows Gates lidumilem, který obdarovává české školáky zdarma softwarem za více než 3000 milionů nebo inteligentním podnikatelem, který investoval zlomek svých příjmů do výuky práce se svými stávajícími a hlavně budoucími operačními systémy, které už zdaleka nebudou zadarmo?
A nakonec další, velmi příhodné čtyřverší Omara Chajjáma:

Já věru nevím, stvořil-li mne Bůh
pro peklo zlé či blahý rajský luh; však pohár, milou svou a loutny zvuk
hotové nedám za tvůj ráje dluh.

Miroslav Macek