ČTVRTEČNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
Tentokrát postoj Václav Klause a poslanců ODS nechápu: po schválení návrhu Ivana Pilipa při nedávné změně obchodního zákoníku by zahraniční investor napříště musel drobným akcionářům prodávaného podniku (ČEZ, Telecom, Unipetrol apod.) nabídnout odkup jejich akcií za stejnou cenu, za kterou je kupuje od státu. Ti akcionáři, kteří by chtěli zisk z dříve investovaných kuponů či peněz hned, by akcie prodali, ostatní, kteří by upřednostnili mnohaleté čekání na dividendy, by si je ponechali.
Zahraniční kupec by samozřejmě nabídl státu méně peněz, neboť by sumu, kterou by musel vyplatit malým akcionářům, logicky odečetl od celkové sumy, kterou je ochoten za privatizovaný podnik zaplatit.
Socialistický státní rozpočet by dostal méně peněz na nesmyslné a nevratné až ztrátné megaprojekty, spousta občanů by si však přilepšila a mohla získané peníze dle své úvahy utratit, čímž by žádoucně zvyšovala spotřebu a pomáhala tak ekonomice.
Takto, po další rychlé novele, shrábne všechny peníze stát a... viz nahoře.
Jediným vysvětlením je mi úvaha, že Václav Klaus je stále ještě více ministrem financí než předsedou opoziční strany a uvažuje tedy stále "ministersky", zvláště když rozpočet na příští rok může být částečným rozpočtem jeho vlády.
Druhý důvod vidím v jeho obavě, že ponechání Pilipova návrhu v platnosti by znamenalo zhroucení právě schvalovaného rozpočtu na příští rok a velmi obtížnou úlohu ODS vypořádat se politicky s podporou ještě více iluzorního návrhu rozpočtu nového.
Což ovšem nic nemění na mém přesvědčení, že peníze namísto tržně nemoudrého Bumbrlíčka - státu měli dostat tržně moudří občané.
Prezident si mohl "ušetřit" jednu milost, kdyby nesmyslné obvinění katolického kněze z Břeclavska z důvodů hanobení národa, rasy a přesvědčení vůbec nepadlo, neboť oznámení okresního volebního štábu KSČM by místní policie právě z důvodu nesmyslnosti odložila. Zdravý lidský rozum se totiž vzpírá uvěřit, že by mělo být trestné vyzývat občany k nevolení KSČM a poukazovat přitom na její zločinnou minulost, zrovna tak jako vyzývat občany k ignorování katolické církve se stejným poukazováním na její zločinnou minulost.
Vina za tuto ptákovinu tak zcela padá ne osobu či osoby, které rozhodly o obvinění kněze. Měli bychom se mohli přičinit o to, aby ve svých funkcích skončili.
Uměli a popsali to již staří Řekové. Šlo tehdy sice o rétoriku a nikoliv slovo psané, ale to na věci nic nemění. Staří Řekové věděli velmi dobře, že chci-li deklasovat svého protivníka, nevystačím s tím, že jej nařknu z něčeho, co lze lehce vyvrátit jako lež, jako je například nařčení, že dotyčný koktá, ale je nutno začít něčím nevyvratitelně pravdivým a na tuto nezpochybnitelnou, prvně vyřčenou a tedy nejsnáze zapamatovatelnou pravdu teprve nabalit polopravdu, tedy tvrzení pravdivé jen částečně nebo zcela neprůkazné, ale proto také obtížně vyvratitelné a zakončit lží, nejraději uvedenou tvrzením typu "Jak každý ví...", "Každý jen s trochou uzná..." a podobně. Zde příklad. Namísto deklasujícího, ale lehce vyvratitelného tvrzení o koktání je třeba říci: Tento člověk byl včera na náměstí (pravda), na kterém se včera objevili zloději (typická polopravda, neboť sem tam se jistě na náměstí zloději vyskytnou, ale zda-li tam byli včera nelze prokázat ani vyvrátit) a jak každý soudný člověk uzná, kde jsou zloději, tam se krade (tímto závěrem nabudíte v posluchači dojem, že dotyčný též včera na náměstí kradl, je tedy zloděj, což je lež. Nic mu to však nepomůže, neboť většina lidí si řekne: Byl včera na náměstí? Byl? Byli tam zloději? Byli a kradlo se tam, vždyť to bylo v novinách. Tak na co si stěžuje, zloděj zlodějská?
Staří Řekové toto rétorické umění velmi pěstovali.
Nyní vám ocituji několik vět z článku Martina Schmarcze z dnešních Lidovek s titulkem "Železného Klaus a Klausův Železný" a pokuste se dle starořeckého návodu tyto věty roztřídit na pravdy, polopravdy (neprůkazná tvrzení) a lži"
Václav Klaus se zastal Vladimíra Železného. Železný je obecně považován za hlavní mediální oporu ODS. Tvrzení jednoho z nejvyšších ústavních činitelů, že jistí podnikatelé jsou obětí nějaké politické odvety, otřásá demokracií v této zemi. Klaus přijal Železného zcela oficiálně ve své pracovně. O "akci Nova" jsem se dozvěděl od delegátů kongresu ODS, kteří byli z této skutečnosti značně nervózní. Každý soudný člověk uzná, že novináři nemají žádnou reálnou moc. Bravo, pane Schmarzi.

Miroslav Macek