NEDĚLNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
Známý český etnograf Ladislav Holý řekl v jednom rozhovoru: "To, co lidé nevědí, co není součástí jejich znalostí, nehraje žádnou roli v jejich skutečném chování. Vysvětlovat chování člověka existencí jakýchsi "objektivních" sil, tak jak to dělá pozitivizmus, je naprostý nesmysl, protože tím vysvětlujeme jeho jednání z hlediska reality, která má jakýsi význam pouze pro nás, protože výrobní síly a makroekonomické procesy jsou pojmy, pomocí nichž si vytváříme a chápeme realitu my. Dopouštíme se tím kategorického omylu, jestliže naše vlastní myšlení imputujeme někomu, kdo o světě myslí docela jinak než my. On jedná na základě toho, co on ví o světě nikoliv na základě toho, co o světě víme my."
Pokud si tuto větu uložíme do paměti, možná se nám dnešní svět bude jevit v docela jiném, pochopitelnějším, světle.
Humbuk kolem schválení či neschválení státního rozpočtu jeví se mi zcela zbytečný, neboť s pravděpodobností hraničící s jistotou nás čeká recese a tedy nižší příjmy rozpočtu, zato však výdaje se pod tlakem různých zájmových skupin během roku nafouknou do podstatně většího schodku. Takže summa summarum: Jdem o humbuk kolem zcela přesného součtu zcela nepřesných čísel.
Pro mne zdaleka nejzajímavější a nejcennější zprávou je zpráva o tom, že Bellovy laboratoře vyvinuly nový tranzistor ve velikosti molekuly. Dnes ještě samozřejmě nedokážeme tuto informaci zcela docenit, je však rozhodně pro lidi podstatně důležitější a cennější než všechna prohlášení prezidentů, ministrů obrany či náboženských vůdců dohromady.

Miroslav Macek