ÚTERNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
Profesor Václav Ertl uzavřel svoji jazykovou poznámku z roku 1927 krásným poselstvím, které se, bohužel, nesplnilo:
"Inteligence, vzdělaná náležitě a solidně ve svém spisovném jazyce, stane se imunní proti chybám špatných autorů a jich samých ubude, protože knihy psané chatrným jazykem budou budit stejný odpor jako nedostatek čistého prádla nebo obhroublé chování."
Vláda ušetří z kraje příštího roku na platech zdravotníků, pedagogů a státních úředníků, přidá k tomu peníze z drobných plošných škrtů ve všech resortech a do rukou vysokých škol tak mohou doputovat dvě miliardy korun. Nic nevystihuje podstatu vzniku a přepracování státního rozpočtu lépe. Chceme.li někomu přidat, musíme jinému ubrat, a to vždy podle zásady Karla Havlíčka Borovského "Kuš - hubu suš, řvi - podíl lví."

Miroslav Macek