PÁTEČNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
Za povinnou četbu bych všem ministrům socialistické vlády a ostatně všem, kteří by tak rádi viděli uzákoněná přiznání, doporučil majetková ocenění IPB, která vypracovaly dvě velmi renomované zahraniční firmy.
Podle ocenění jedné má tento majetek hodnotu minus 157 miliard korun, podle druhé plus 40 miliard. Takže při případném majetkovém přiznání by se mohlo znalecké ocenění tohoto majetku lišit o drobných 197 (slovy jednostodevadesát sedm miliard) korun.
Odečtete-li od této sumy nějaké ty nuly, můžete si být zcela jisti, že takto by to dopadlo při oceňování jakéhokoliv majetku. Obávám se však, že ani tato očividná fakta socialisty nepřesvědčí a naopak začnou přemýšlet o "státních oceňování" majetku, kde by mohli vypracovat osvědčení kamarádi a kamarádi kamarádů a jejich a jejichž ocenění by bylo jedině správné.
A jen na okraj pro pobavení: před mnoha a mnoha lety odvezli aktivní žáčci jedné školy do sběru pár desítek kil starého železa, které našli v parku a obdrželi za něj ve Sběrných surovinách šedesátčtyři koruny. Záhy se začal o zmizelé železo zajímat výtvarník, který chtěl v parku svářením dokončit svoje dílo "Perspektivy růstu", které si cenil na šedesát tisíc. No řekněte, není život mnohem a mnohem pestřejší než suchopárné představy byrokratických plánovačů?
Cizí agent sháněl loni na ministerstvu dopravy blíže nespecifikované informace. I uvažuji, co by tak asi pro nepřátelského agenta mohlo být zpravodajsky či vojensky použitelné v tomto resortu a neustále mi vychází, že zbraní největšího kalibru jsou 4eské dráhy, neboť pokud by se agentům podařilo získat informace o jejich způsobu hospodaření a následně je naimplantovat nějaké nepřátelské zemi, způsobili by jí tím nemalé hospodářské škody. Kam se hrabe antrax! Myslím, že je nejvyšší čas začít důkladně prověřovat všechny pracovníky, kteří přicházejí do styku s hospodařením Českých drah a důkladně si hlídat, aby know-how ajznboňáckého systému hospodaření nemohlo být zcizeno ani nepřátelskými mocnostmi ani al Kajdou, ale zůstalo pěkně doma.
Ministr kultury Pavel Dostál se zřejmě rozhodl dostat se do Guinessovy knihy rekordů, neboť jsem přesvědčen, že je vůbec prvním členem vlády všech zemí a všech dob, který zakázal vývoz veškerých uměleckých děl v majetku státu na zahraniční výstavy, neboť hrozí jejich zabavení věřiteli.
Konečně tedy došlo na polistopadová slova Václava Havla, že by náš stát, ač malý, mohl světovému pořádku přispět lecčím inspirativním. A když už nevyšel ten návrh na rozpuštění NATO....

Miroslav Macek