PÁTEČNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
James V. Lafranke, spisovatel žijící na Filipínách, napsal k současné situaci !imaginární záznam konference prezidenta Bushe, ne tak zcela od pravdy". Myslím, že tento test vystihuje dnešní mezinárodní situaci, její příčiny, její důsledky mnohem lépe než super vážně se tvářící rozvahy a komentáře, a tak jsem si jej dovolil přeložit. Zde je.
La union, Filipiny
Po svém projevu v parlamentu uspořádal prezident Bush videokonferenci pro všechny národy světa. "Jak jsem již řekl v parlamentu, je to boj všech, kteří věří v pokrok a pluralismus, toleranci a svobodu. Vidím les rukou..." Bush začal počítat. "Deset, jedenáct, dvanáct..." Stále ty stejné ruce. Co takhle někdo jiný? Co třeba Saudská Arábie?" "Pane prezidente, my jsme muslimský stát. Pluralismus, svoboda a tolerance zrovna nepatří mezi naše priority."
Prezident Bush vypadal zaskočeně. "No...jistě. Já prostě jen chtěl říct, že každý z nás je sice jiný, ale když jde do tuhého, všichni věříme ve společnou věc, že ano?"
Čína, která sdílela mikrofon se Severní Koreou, odpověděla: "Ne tak docela, pane prezidente. Připomínám vám naši představu "Jeden svět, třicet sedm systémů."
Prezident Bush zamrkal. "Ale jak bychom mohli bojovat za společné hodnoty, když bychom je nesdíleli? Cožpak nevěříte třeba ve svobodu slova?"
Promluvila Kuba: "Cojones."
"Oh, promiňte, seňore. Moje espaňol je poquito nedokonalá."
Barma se jala překládat: "To je idiom, pane. Chce říci, že po třiceti letech pochodu od chudoby k nedostatku nepatří svoboda slova zrovna mezi ctnosti. A my v Barmě s tím souhlasíme. Zimbabwe, Togo a Rwanda spustily: My máme svoje hodnoty, pane. Africké hodnoty. My spravujeme naše země po africku." Povstal Singapur: "Že vám všem není hanba. Většina z nás by nebyla u moci, kdyby pár amerických mládenců nepoložilo své životy ve vzdálených zemích. A nyní nás pan prezident prostě jen žádá, abychom deklarovali naše zásady. Zásady, které sdílíme, které definují naši dobu, které ukazují směr do budoucnosti. Pane prezidente, tady jedna je: nakupuj levně, prodávej draho." Po telefonních linkách se nesl bouřlivý potlesk.
"Počkejte", řekl prezident Bush, "já přece nemohu vést globální válku pod heslem "nakupuj levně, prodávej draho". Prezidenti přece bojují proti kolonialismu, monarchii, otroctví, proti útlaku žen, proti práci dětí, proti rasismu, komunismu, vládě jedné strany."
Tichý hlas zezadu zamumlal: "Ale nám se takové věci líbí. Proto jsme vás vykopli z výboru pro lidská práva OSN."
"Kdo to byl?" zařval prezident. Francie se snažila zvládnout situaci. "To mohl být kdokoliv, pane prezidente. Svět je prostě různorodý. Že ano? My ve Francii sdílíme vaše hodnoty, ale jak řekl jeden z našich filosofů "Tolerance musí tolerovat i intoleranci."
"To je na mě moc složité," řekl prezident. Francie pokračovala:"Snažme se najít společného jmenovatele. Jestliže nedokážeme učinit svět bezpečnější pro společné hodnoty, snažme se tedy učinit jej bezpečnější pro vzájemný obchod,"
Odevšad se ozývalo souhlasné mručení.
Prezident se cítil zaskočen, "Ale já už řekl Američanům, že toto je válka za civilizaci, za americké hodnoty. Nemohu se teď vrátit s tím, že je to válka za velké kšefty." Prezident zavrtěl hlavou: "Jestliže nenávidíte naše hodnoty, jak můžeme vést tuto válku?"
Debatu uzavřelo Rusko. "Pane prezidente, ten chlapík v Afganistanu je opravdu mizera. Uděláme vše pro to, aby zmizel. Podporujeme vás - prozatím. Ale nechte si vaše hodnoty pro sebe. My máme o budoucnosti jiné představy."

Miroslav Macek