ÚTERNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
Nemůže snad kvalitnějšího důkazu, že ministr Fencl není ministrem zemědělství, hájícím zájmy všech občanů, ale jen, jedině a pouze ministrem zemědělců, hájícím toliko zájmy této miniaturní skupiny, než jeho rychlá nabídka neprodejného českého hovězího k humanitárnímu transportu do Afganistanu.
Zcela bych to chápal, kdyby zemědělci chtěli toto hovězí dodat hladovějícím jako dar, ale tak to, samozřejmě není: Fencl jen využívá příležitosti a snaží se vyrazit od státu (tedy od nás) pro své chráněnce za toto jinak neprodejné zboží plnou cenu.
Jestliže se k němu nepřidá ministr zdravotnictví s nabídkou dodávky léků s procházející expirační dobou, moje poněkud bin Ládinovské pocity k Fenclovi by ještě zesílily.
Jeden z nejdůležitějších bojů se neodehrává v Afganistanu, ale mezi Izraelci a Palestinci. Je to boj o americkou podporu konečnému řešení věčného sporu: likvidace militantního křídla Palestinců a vytvoření hlídaného samostatného palestinského území, a to rozhodně ne s Jeruzalémem coby hlavním městem nebo vytvoření samostatného palestinského státu s částí Jeruzaléma v roli metropole.
Zatím, neboť nic by nenarušilo jednotnou protitalibanskou frontu více než jakékoliv likvidační ataky na Palestince, v tomto boji vyhrávají Palestinci, zvláště když Arafat zoufale nabádá Palestince, aby sebenepatrně nevyprovokovali Izrael a nedávali mu tak jakoukoliv záminku k zásahu.
Nevěřím však, že v toku času nechají Izrael a jeho stoupenci v USA a ve světě dojít Palestince k takto zřetelnému vítězství.
Se zvláštním názorem vystoupil včera na mezinárodní konferenci o boji proti korupci v Praze premiér Zeman. Podle něj by měli být politikové relativně chudí. Předpokládám, že slovy "relativně chudý" má na mysli majetek zhruba v rozsahu majetku svého či Špidlova, ale to není podstatné. Podstatné je to, že premiér demokratického státu veřejně přispívá k vytváření veřejného mínění, že podnikavost a majetek je něco ne zcela správného a rozhodně něco, co by mělo člověka handicapovat v politické soutěži.
Pěkně to vyjádřil jeden z mnoha lidí, kteří mi napsali po mé rezignaci z funkce místopředsedy ODS: Paradoxně tady v téhle byzantské pozdně komunistické a ranně kapitalistické společnosti kdekterá politická tvář známá z obrazovky v klidu obírá poloprázdnou státní kasu a státní podniky o statisícové a miliónové částky za pofiderní účast v dozorčích a jiných sešlostech, na druhou stranu bez pocitu hanby brojí proti někomu, kdo naopak ze svých peněz tu samou pokladnu pomáhá naplňovat.
A á conto korupce: ta může existovat jen a jedině tam, kde existuje prostor, v němž úředník může a nemusí něco svým razítkem rozhodnout. A takových prostorů vytváří Zemanova vláda dnes a denně spoustu - namísto, aby je postupně likvidovala.

Miroslav Macek