STŘEDEČNÍ GLOSA

Miroslava Macka:
Kéž by byl svět tak jednoduchý, jak nám ho popsal ve svém mimořádném vystoupení pan premiér. Podle něj se nejpozději 11. září svět rozdělil na dva světy: na svět lidí, kteří vyznávají individuální svobody, úcty k lidskému životu a úctu k toleranci a na svět lidí, kteří vyznávají nenávist, pohrdání lidským životem a fanatickou podporu nejrůznějších náboženství nebo ideologii s touhou vyhladit nevěřící.
Je to velice podivuhodně narýsovaná dělící čára, zvláště s ohledem na fakt, že pan předseda vlády je zároveň předsedou politické strany, která jistě vyznává úctu k lidskému životu a v níž je zřejmě většina členů uctivě tolerantních, která však, kde to jen jde, kolektivizuje individuální svobody pod jakoukoliv záminkou. Legislativní smršť minulá i budoucí o tom přináší konkrétních důkazů víc než dost.

Miroslav Macek