ČTVRTEČNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
Včerejší televizní hlasatelé a komentátoři hlásili s překvapivým tónem v hlasu, že Američané na schůzce NATO v Bruselu nepožádali spojence o pomoc v boji proti teroristům. Myslím, že podiv nebyl a není na místě: Američané zřetelně o faktickou pomoc nestojí, stojí pouze o silnou politicko - mediální podporu protiteroristických tažení. Boj to totiž bude z principu špinavý, ne vždy úspěšný a s mnoha civilními obětmi - a to vše by určitě v toku času silně naleptávalo zatím jednotnou podporu západoevropské veřejnosti. Z téhož důvodu panuje a bude panovat informační embargo na všechny informace, které by ve veřejnosti mohly oslabovat souhlasný postoj a bude nasazen "brainwashing" na zcela profesionální úrovni.
Sprška bezpečnostních opatření, která dopadla na leteckou dopravu, je jistě na místě, nebezpečí teroristických útoků však příliš nezmenší. Nedovedu si představit kvalitní ochranu podzemních drah, které pracují ve většině velkých měst, velkých obchodních domů, velkých sportovních a jiných akcí. Představa, že se teroristé v budoucnu vynasnaží pouze zopakovat "úspěšný" letecký útok, je poněkud naivní. Na místě je mnohem více diskuse o otevřenosti hranic, asylu, zahraničních pomocích, prostě o prevenci. A pak o rychlých řešeních bez pseudohumanistických řečiček.
Berlusconi větou: "Západ převyšuje islám." jen řekl to, co si většina Evropanů stejně dávno myslí. A pokud byste Evropanům nabídli možnost, že se z euroatlantického prostoru stane území, na které nebude vpuštěn jeden jediný člověk odjinud bez důkladně zváženého víza a mnoho azylantů bude vyexpedováno zpět do svých domovských států, tipněte si, kolik desítek procent lidí by okamžitě souhlasilo. Ba i vytlačení Arabů z naftových polí a jejich trvalé obsazení by zřejmě našlo širokou odezvu. Neboť na rozdíl od posilování bezpečnostních opatření na letištích a kolem atomových elektráren by se tato opatření jevila mnoha a mnoha lidem velmi funkčními.
Další ptákovina, kterou si vymyslel ministr Špidla se sociálními dávkami, nic neřeší na faktu, že mnoha lidem se vyplatí nepracovat a žít pouze ze sociálních dávek (čti: nechat se živit ostatními). Navrhuji nazývat tyto lidi Špidláci, aby tak byl postaven pomník kovu trvalejší ministrovi, který se o to tak vehementně zasazuje.
Vláda si z nás určitě dělá legraci, když s vážnou tváří předkládá návrh na omezení imunity poslanců - ta se nemá vztahovat na válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a genocidu. Uff.
Pokud se imunita poslanců neomezí jen, pouze a jedině na jejich projevy ve sněmovně, zůstává stále platná slavná Orwellova věta o všech stejně rovných, některých však rovnějších.

Miroslav Macek