STŘEDEČNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
Být prezidentem Bushem, rozhodně bych si vzal k srdci následující rady Niccoló Machiavelliho:
"Je nutno si všímat nejen současných nesnází, ale také budoucích a s veškerým úsilím je předcházet. Předvídáme-li je včas, snadno je překonáme, kdežto čekáme-li, až se přiblíží, lék přichází pozdě, protože choroba je už neléčitelná.
Platí zde, co říkají o souchotinách, že se totiž v zárodku snadno léčí, ale nesnadno zjišťují, kdežto později, jestli nebyly hned na začátku rozpoznány a léčeny, snadno je lze zjistit, ale nesnadno léčit. Bývá tomu tak i ve státních záležitostech."

"Je nutno si pamatovat, že lidi (nepřátelských států) musíme buď zahrnout laskavostí nebo je zničit, neboť za drobná příkoří se mstí, ale za velká nemohou. Příkoří musí být tak velké, abychom se nepotřebovali bát pomsty."

"Jsou tři možnosti jak si uchovat nově získaná území: za prvé zničit je, za druhé osobně se v nich usídlit a za třetí nechat je žít podle jejich zákonů, vybírat daně a dosadit tam vládu. Po pravdě jediným spolehlivým prostředkem je zničit je."

"Velmi dobrý prostředek je zřídit (na území nepřátelských států) kolonie vlastních občanů, jež by byli jakýmisi strážci tohoto státu, protože je nutno učinit buď to, nebo vydržovat zde množství vojska. Kolonie nevyžaduje velkých nákladů. Ukřivdí se jen těm, kterým se odejme majetek, aby se darovat novým obyvatelům, ti však nemohou škodit, neboť jsou chudí a rozptýlení."

"Je nutno dodržovat tyto zásady" posílat kolonisty, podporovat místní méně mocné, ale jen tak, aby nenabyli nadměrného vlivu, oslabovat mocné a nedopustit, aby v zemi získali prestiž vlivní cizinci."

Obávám se, že všechna jiná než svrchu doporučená řešení budou polovičatá a budou v sobě obsahovat zárodky příštích velkých střetů a konfliktů. Je-li cílem dnešní euroatlantické civilizace žít v bezpečí na minimálně stávající úrovni, pak se nevyhneme machiavelisticky úpřímnému přiznání si nutnosti rázně užít k jeho dosažení shora popsané metody a to bez ohledu na pokřik "mudrců", o němž se zmiňuje Machiavelli:
"Římané se nevyhýbali válce, neboť věděli, že je nevyhnutelná a odkládá-li se, děje se tak k užitku nepřátel. Nezamlouvala se jim zásada, kterou dnes do omrzení opakují naši mudrci, že je totiž třeba získávat čas."
Objevovat dávno objevené patří k našim národním sportům. Ministerstvo školství nyní přišlo s tím, že by bylo záhodno opět vyučovat na školách předmět Civilní obrana.
Myslím, že stačí jen vybrat z dávno objevených, vyzkoušených a funkčních modelů ze zemí, jež se vyvíjely méně přerušovaně a méně "od pangétu k pangétu". Osobně doporučuji utratit část plánovaných peněz na kvalitní výuku první pomoci v základních školách (a tyto znalosti jsou v životě mnohokrát k nezaplacení), zbytek peněz bych pak převedl skautům, mladým hasičům či tělovýchovným klubům a organizacím, prostě těm, kteří léta úspěšně dětem rozvíjejí tělo i ducha. A přidal bych jim k tomu nemalé milióny vyplýtvané na neúčinné protidrogové akce a přiblblé brožurky a letáčky - neboť tady by byl jejich efekt mnohem, mnohem větší.
Obvinění Viktora Koženého z "vyvedení" akcií a peněz z majetku Harvardských investičních fondů ve výhodně předvolební době vyvolává v přemýšlivé mysli logickou otázku. Vyšetřovatelé mluví o období let 1995-1997 a i já si pamatuji, že tento fakt jsem někde v novinách četl již před léty.
Z toho ovšem vyplývají jediné dvě možnosti: příslušné státní kontrolní orgány byly léta zcela neschopné a zřejmé a zřetelné "vyvedení" peněz a akcií z fondů léta a léta vůbec nezaznamenaly a nebo zaznamenaly, ale nenahlásily orgánům činným v trestném řízení - pak mi ovšem chybí ruku v ruce s Koženým jdoucí obvinění konkrétních kontrolních orgánů. Druhou možností je, že fakta ležela léta a léta na stole, aniž by kdo uvažoval o stíhání Koženého, neboť nepokládal učiněné za trestný čin, až dostal "vládní objednávku" tak učinit patřičnou interpretací léta známých faktů. Napadá Vás jiná možnost?
Dnes ráno jsem slyšel "po stopadesátéšesté" prohlásit komentátora radiožurnálu, že "nejoptimálnějším řešením by bylo..." (časté je také "nejideálnější by bylo...").
Dámy a pánové žurnalisté, zapamatujte si jednou pro vždy, že slovo "optimus", základ to slova optimální, byl, je a stále bude superlativem latinského "bonu" - dobrý, zdatný, zdravý, řádný, poctivý, hodný, šlechetný, počestný, atd., od něhož komparativ je "melior" a superlativ právě "optimus". Zrovna tak slovo ideální je adjektivem k substantivu "ideál" - ztělesnění ideje, představa něčeho naprosto dokonalého, vzor dokonalosti. Vytvářet české superlativy těchto slov předponou nej- opravdu není nutné.
Pokud by starosta New Yorku Robert Giuliani neodstoupil kvůli operaci rakoviny prostaty a kvůli nevěře s novou láskou z boje o místo v Senátu, svedl by velmi těsný boj s Hillary Clintonovou a jeho pravděpodobnost vyhrát by byla stejně vysoká jako pravděpodobnost prohrát. Dnes by ji drtivě porazil. Změnil se snad za těch pár měsíců Giuliani tak k lepšímu a Hillary Clintonová k horšímu? To jistě ne - jen se objevoval coby newyorský starosta dnes a denně na obrazovkách ve velmi sympatické roli. Být na jeho místě starosty Hillary Clintonová, s vysokou pravděpodobností by se chovala stejně.
Co z toho plyne? I v puritánské Americe, když jde do tuhého, najednou nevadí nevěra politika a lidé mnohem více oceňují jeho nepochybné klady.
A pak, že politik, chce-li být úspěšný, nevystačí s pracovitostí, vzdělaností a jinými ctnostmi, nedopřeje-li mu osud být v pravý čas na pravém místě.

Miroslav Macek