ÚTERNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
O nedůslednosti píšu často. Ovšem nedůslednost, kterou projevili úředníci ministerstva financí rozhodnutím, že různé bedekry, cestovní průvodce do kapsy a další podobné knížky, brožurky a sešity jsou reklamní předměty (propagující například New York či Paříž a jejich muzea, památky a restaurace) a tudíž se na ně vztahuje 22 % daň z přidané hodnoty a nikoliv daň 5 % jako na ostatní knihy, tedy tato nedůslednost opravdu nemá obdoby.
  • "Babička" Boženy Němcové - jasně 22 % DPH, reklama na Babiččino údolí a Ratibořický zámek.
  • "Osudy Dobrého vojáka Švejka" Jaroslava Haška - opět 22 % DPH kvůli nepokryté reklamě restaurace "U kalicha".
  • "Bible" - neoddiskutovatelných 22 % DPH, vždyť slova "Fiat Lux" (Budiž světlo!) jsou z nebe volající reklamou italské automobilky.
Jak vidíte, možnosti jsou nekonečné. Zrovna tak jako blbost některých úředníků.
Ne nadarmo si Jaroslav Hašek ve svém díle utahuje ze soudních znalců. A to ještě neznal vyjádření soudního znalce, vědeckého pracovníka Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR k překladu a vydání Hitlerovy knihy Mein Kampf: "Knize nelze přiznat charakter historického pramenu. Mně osobně připadá jako jakési vydání kultovním."
Mně osobně připadá toto vyjádření jako jakési ...

Miroslav Macek