PONDĚLNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
Polemiku s Vladimírem Iljičem Špidlou a jeho podivuhodným návrhem na "obdarování" všech čerstvě narozených dítek padesáti tisíci korunami českými z peněz, finančními úřady nejprve uloupených těm, kteří, byť se skřípajícími zuby, budou ochotni vůbec platit nutně nehorázné daně, povedou jistě mnozí a z mnoha hledisek.
Já přidám jedno sice historické, ale stále platné, z roku 1608, z pera Kryštofa Haranta z Polžic a Bezručic:
"Úroveň vzdělanostní a poměrný blahobyt obyvatelstva krétského je následkem kraje hornatého, tedy nepříliš úrodného, který stále nutí obyvatelstvo k vytrvalé práci, nedopouštěje, aby zpohodlnělo a duševně zakrnělo; kdežto v pozemském ráji obyvatelstvo zlenivuje a zvrhá se v povaleče a loupežníky."
Česká pojišťovna zcela logicky žádá odškodnění 127 miliónů za ztráty, které utrpěla dvouletým zdržením přestavby své budovy v pražské Vladislavově ulici, způsobeným vytrvalými průtahy pražské židovské obce a hlavně zahraničními židovskými organizacemi, neboť na území stavby se našly pozůstatky židovského hřbitova ze 13. století. Ponechávám stranou fakt, že po všech možných zdržovacích procedurách a nátlacích nakonec došlo na nejlogičtější řešení a ostatky byly přeneseny na Nový židovský hřbitov a všímám si jedné podivné nelogičnosti: ztráty by měly rukou nerozdílnou uhradit Státní památkový úřad a Archeologický ústav, tedy stát, tedy my, daně platící občané. Navrhuji řešení logické: nechť tyto ztráty pojišťovně uhradí jejich čeští i cizí způsobitelé, neschopni se dohodnout na nakonec použitém řešení během pěti minut.

Miroslav Macek