NEDĚLNÍ GLOSA

Miroslava Macka:
V Evropě existuje jedna jediná Evropská unie a tak se logicky chová monopolně - nečlenské státy, nechtějí-li být postupně diskriminovány obchodně i politicky, jsou nuceny přijímat buď všechny zásady, nařízení a zákony tohoto monopolu nebo zůstat mimo, neboť konkurenční sdružení států, které by nabízelo jiné zásady a jiný model spolupráce, bohužel, neexistuje.
Je to však opravdu tak? Nejde jen o malý rozhled, ovlivněný evropským horizontem v jinak mnohem větším, rychle se globalisujícím světě?
Nestálo by alespoň za to vážně se zamyslet nad jinou možností a pokusit se pro ni něco udělat?
Mimo EU existuje minimálně ještě jeden velký ekonomický prostor, tzv. NAFTA (Kanada + USA + Mexiko), navíc oproti socialisující EU mnohem liberálnější. Nestálo by alespoň za úvahu přestat se lísat k monopolní Evropské unii a obrátit se na konkurenci?
Nestálo by za úvahu, co by pro Českou republiku znamenalo být evropským ekonomickým, politickým a obranným prostorem tohoto Severoamerického sdružení?
P.S. Mimochodem, Havaj, která je od Washingtonu dále než Česká republika, je součástí Spojených států amerických.

Miroslav Macek