ÚTERNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
Fascinuje mne zjištění průzkumu veřejného mínění, že 3/4 občanů souhlasí s přímou volbou presidenta, aniž by znali tu nejdůležitější informaci k rozhodování "přímá volba ano či ne". A to informaci: kdo navrhne a vybere kandidáty?
Odstupující president? Senát? Poslanecká sněmovna? Primárky? Vláda? Sdružení Lípa? Aby se nestalo, že vyznavači přímé volby budou přímo volit presidenta z kandidátů, jejichž výběr nemohli pranic, ale zcela pranic ovlivnit.
Otázka MF Dnes na ministra Fišera: Změnil jste za dobu svého působení názor na finanční spoluúčast pacientů?
Odpověď: Pouze v jednom ohledu. Chceme pacientům umožnit, aby si mohli v určitých oblastech připlatit na dražší péči, budou-li si ji přát - v této chvíli jde hlavně o náhradu kyčelních kloubů a očních čoček. Ovšem než pacient zaplatí fakturu, bude muset podepsat informovaný souhlas nebo-li bude muset být objektivně poučen o jednotlivých alternativách. Tento souhlas vyjde jako věstník ministerstva, aby se nestal reklamním letákem firmy, jejíž výrobky jsou nejdražší.
Otázka: Věříte, že je možné něco takového sepsat, když názory se mezi lékaři mnohdy liší?
Odpověď: To nebudou psát lékaři, ale my. Naši odborníci zformulují text na základě srovnávacích studií.
Otázka: Funguje něco podobného někde ve světě?
Odpověď: Ne, to je naše iniciativa.
Pane ministře, připomínám Vám Vaše medicínské vzdělání: nebylo by lepší nejprve to vyzkoušet na zvířatech?
Dnes jsem převzal prostřednictvím advokátní kanceláře rozsudek Vrchního soudu v Praze, který nařizuje Miloši Zemanovi omluvit se mi za jeho nepravdivé, osočující výroky k mé osobě. Tento rozsudek doposud nenabyl právní moci, neboť si jej M. Zeman ani jeho advokát Dr. Lžičář doposud nepřevzali. Pokud tak učiní tento týden, bude se mi muset M. Zeman omluvit již tuto neděli, pokud to "nestihne", pak příští týden, neboť ani jeho případné "dovolání" nemá odkladný účinek.
Že se do omluvy Zemanovi hrozně moc nechce je jasné. Zda zcela pohrdne rozhodnutím Vrchního soudu a neomluví se, či zda se mi omluví na pozadí toho, že mě nějaký horlivý státní zástupce narychlo z něčeho obviní, aby omluva nebyla omluvou, ukáží příští dny.

Miroslav Macek