PONDĚLNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
Nemohu se zbavit dojmu, že výrazem "mafiánský kapitalismus", kterým prezident Havel ocejchoval výsledek desetileté práce statisíců a milionů poctivých podnikatelů a jejich zaměstnanců, vyjádřil pan prezident spíše svůj vztah ke kapitalismu jako takovému.
Že by pan prezident preferoval "socialismus s lidskou tváří", ač by možná svoji představu třetí cesty nazval jinak, myslím si totiž už dávno.
Český úřad statistický by měl vydávat jednou ročně údaje, které by byly pro hodnocení politiků v jejich funkcích velmi významné - o kolik kilogramů ten který politik za uplynulý rok přibral na váze. Dívám-li se totiž na "vyžrané" tváře a figury mnoha politiků, které jsem před lety znával v "normálním" provedení, kladu si nejen otázku o jejich odpovědnosti ke svému zdraví, ale též o jejich míře odpovědnosti, pohodlnictví a slabé vůli. Neboť jak mohou vládnout lidem ti, kteří nevládnou ani sobě?
Celá desetiletí se mohli všichni neúspěšní, protože neschopní, vymlouvat: "Co já bych dokázal, nebýt bolševiků ...", neboť nebylo možno poznat neúspěšné, protože neschopné od neúspěšných, protože nekolaborujících s režimem.
Obávám se, že většina těchto neúspěšných, protože neschopných, teď unisono zapěje: "Co já bych dokázal, nebýt mafiánského kapitalismu ...".

Miroslav Macek