SOBOTNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
Věta "Rozšíření Evropské unie by se mohlo zpomalit, neboť nebude snadné dosáhnout shody členských zemí v otázce volného pohybu osob" je nejupřímnější věta, která kdy byla ze strany EU vyslovena. Zvláště to vynikne, přeložíte-li ji do hovorového jazyka: Máme strach, že vaše kvalifikovaná levná síla zaplaví minimálně Rakousko a Bavorsko a zvedne tamní nezaměstnanost.
Takže liberalismus a volný trh myšlenek, kapitálu a lidí ano, ale jen tehdy, když je to pro nás výhodné. Není-li, jsme protekcionářští až hrůza. Opravdu, není nad upřímnost!
Pokud vás popudilo, že snížení daně z přidané hodnoty z 22 % na 5 % přiměřeně nesníží ceny v restauracích a hotelích, neboť vyšší zisk nasměrují majitelé dílem do obnovy a modernizace a dílem do svých kapes, opakujte si slavnou větu ekonomického klasika: Krejčí by nikdy neměl nadávat, že švec prodává drahé boty - jen tak totiž bude mít peníze na jeho drahé šaty.
To, že článek o reformě veřejné správy vyšel v Českém slově na Apríla, je symbolické. Příští týdny, měsíce a léta toho budou důkazem. Vsadím se totiž, že konečným efektem (a ten jediný je důležitý) bude více úředníků, více žádostí, povolení, potvrzení a razítek a větší náklady na veřejnou správu.
To, že jsme v této malé zemičce, menší než desítky měst ve světě, naletěli na módní decentralizaci, pokládám za jednu z největších chyb polistopadového vývoje, neboť namísto decentralizace rozhodování na občana decentralizujeme rozhodování na jiné, zmnožené úřady.

Miroslav Macek