SOBOTNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
Bez ohledu na to, zda je či není Viktor Kožený vinen všelikými hospodářskými trestnými činy (soud by se všemi odvoláními jistě trval léta a renomovaní právníci by měli na každý jeho čin dva až tři fundované, diametrálně odlišné názory), lze ze všech současných mediálních výstupů kolem jeho osoby učinit následující závěry:
  • opět se potvrdila známá velkohubost premiéra Zemana, který veřejně prohlásil (v týdeníku Ekonom): "V tuto chvíli, kdy spolu mluvíme, už je na Koženého vydán mezinárodní zatykač", aby vzápětí dotazovaní nejvyšší představitelé Interpolu, policie, Služby pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti, ba i ministr vnitra Gross, tuto informaci promptně popřeli.
  • o kauze Kožený dozajista jednala vláda, ač jí to pranic nepřísluší - viz věta místopředsedy vlády Špidly: "Vláda na této věci pracovala velmi systematicky.", kterou ihned popřeli Gross a ministr spravedlnosti Bureš, na rozdíl od Špidly si vědomi toho, že takové jednání vlády by bylo právně velmi pochybené.
  • tanečky kolem Koženého jsou dozajista součástí předvolební kampaně ČSSD, viz věta prosťáčka Božího, ministra zdravotnictví Fišera: "Jsme rádi, je to určitým symbolem akce Čisté ruce".
  • lze očekávat, že Viktor Kožený a jeho spolupracovníci rozhodně v době začínající předvolební kampaně obviněni budou a po celou dobu do voleb budeme mediálně živeni "úspěchy" při vyšetřování tohoto případu, nejraději prostřednictvím mediálně zdatného pana Antla.
  • dále lze očekávat, že po volbách se vyšetřování či případný soud povleče léta a léta a Viktor Kožený nikdy v českém vězení neskončí.
  • ze čtvrt miliónu majitelů kupónových knížek Harvardských fondů a jejich rodinných příslušníků jich část po patřičné mediální masáži vhodí hlas ČSSD, ačkoliv v případě prokázané trestné činnosti Koženého by jej policie obvinila za jakékoliv vlády.
Nádherným důkazem, že nejvíce na sebe v rámci předvolební kampaně musejí útočit ty politické strany, jejichž množiny potenciálních voličů se nejvíce prolínají (graficky se to dá vyjádřit velmi názorně), je na jedné straně ohromná snaha Čtyřkoalice získat na svoji kandidátku co nejvíce občansky iniciativních impulsistů, děkujemeodejdětistů či dřevíčských vyzývatelů a oslabit tak Cestu změny ještě před oficiálním zahájením její činnosti, na straně druhé pak lobkowiczká snaha ukázat čtyřkoalici v co nejhorším světle (viz dnešní rozhovor Jiřího Lobkowicze v Lidových novinách "Čtyřkoalice je nedefinovatelný guláš"). Občané by si ovšem měli zapamatovat, že přesně takto by probíhala vládní koaliční spolupráce těchto stran.

Miroslav Macek