PÁTEČNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
Podpora, která se dostává Vladimíru Putinovi před nedělními ruskými prezidentskými volbami, v sobě nese naučení: tato podpora totiž nepramení z jeho masivní předvolební kampaně, ale z toho, že je pro mnoho lidí ztělesněním postojů, názorů a činů, se kterými se ztotožňují. V praxi se tak v Rusku uplatňuje starý anglický politický bonmot: najdete-li schopného a důvěryhodného kandidáta, již jste vyhráli volby. Obávám se však, že během příštích voleb v Česku nás záplava billboardů, plakátů a letáků opět nemine.
Prohlásil-li jsem před rokem, že se mi nelíbí pokrytectví Američanů, obhajujících zásah v Kosovu pouze ušlechtilým cílem - ochranou menšiny -, že by měli přiznat, že jim jde o strategické zájmy na Balkáně, o zastavení přílivu uprchlíků do západní Evropy, o vyzkoušení nových zbraní a také (podtrhuji) o ochranu menšin, dal mi uplynulý rok a zveřejněná fakta více než za pravdu.
Stát za posledních osm let vynaložil na protidrogovou politiku přes 800 milionů korun, a to s efektem víc než pochybným. Troufám si tvrdit, že stát na protidrogovou politiku typu plakátů, přednášek, osvětových akcí, otevírání různých center pro narkomany, a.t.d., a.t.d., žádné peníze vydávat nemá. Neboť nejkvalitnější protidrogovou prevencí je investovat do skautingu, sportovních oddílů, Lidových uměleckých škol a dalších zájmových aktivit dětí a mládeže. Kdo si hraje, nezlobí.

Miroslav Macek