ÚTERNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
Karlův most je ve špatném stavu a na jeho opravu budou zapotřebí nemalé peníze, kterými na opravu této národní památky nedisponuje ani město, ani státní rozpočet. I rozjíždí se mediální debata o způsobu financování, při níž se nejvíce prosazuje myšlenka celonárodní sbírky, tak proslavená sbírkou na stavbu Národního divadla (to, že větší díl nákladů zaplatil dar vídeňského dvora, téměř všichni už zapomněli, pokud to vůbec věděli).
Doporučuji použít mnohem starší způsob financování, navíc staletími osvědčený: mýtné.
Kompromisní dohoda z Bonnu o Kjótském protokolu o snižování emisních plynů způsobujících skleníkový efekt je klasickým "ještě přijatelným" kompromisem (čti: "vlk se nažere a koza zůstane celá"), tak důvěrně známým z české politiky koaličních vlád. Jako vystřižená z české legislativní praxe je také pasáž dohody, která praví, že stanovené limity emisí a jejich kontrola nejsou právně vymahatelné. Summa summarum: mediální hora porodila reálnou myš.
Nic neučí člověka pokoře i naději tolik jako zahradničení. Vistarie, kterou jsem přes třicet let vyvazoval, sestříhával, kropil a hnojil a která prorostla průčelí domu nádherně zelenou a na jaře překrásně kvetoucí plochou zvící sto čtverečních metrů, se před pár dny během několikaminutové vichřice změnila v na zemi ležící změť polámaného listoví. Dnes, sestříhaná a znovu pevně vyvázaná, začíná znovu bujně rašit a dává tak naději, že za tři čtyři roky opět dosáhne své bývalé krásy, ba že ji, omlazena, ještě překoná. Myslím, že by zahradničení mělo být povinným školním předmětem, na světě by pak určitě bylo o kousíček lépe.

Miroslav Macek