STŘEDEČNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
Podíváme.li se nezaujatě na Grégrův "Velký třesk", musíme v první řadě ocenit podivuhodnou Grégrovu schopnost najít pro velmi různorodý konglomerát státních podpor mediálně přitažlivý název. Vlastní státní podpory pak lze rozdělit do několika skupin: investice do dopravní infrastruktury jsou dozajista velmi chvályhodné a každá rozumná vláda od dob starých Římanů ví, že investice do dopravních cest jsou nezbytné pro efektivní chod hospodářství veškerého. Jedinou otázkou tedy zůstává, proč se z toho dělá cosi vyjímečného, třeskutě jednorázového.
Peníze na restrukturalizaci hutnictví a hornictví jsou, bohužel, také nezbytně vynaložené, neboť žádná vláda si nedovolí finančně nepomoci velké a tedy vlivné profesní skupině, i když na skupinky malé a nevlivné kašlala a kašle.
Přímé investice do bytové výstavby jsou opět politikum, stát by se měl spíše postarat o rychlou deregulaci nemravně regulovaného nájemného a tak rozproudit trh s byty, kterých je dle posledních údajů více než dosti. Bytová stavební lobby má ovšem svoje chodníčky dobře prošlapané.
Podpora malého podnikání zhruba dvěma miliardami ročně je opět úlitba volebním slibům a proklamacím, neboť nic by nepodpořilo podnikání více nežli zrychlení odpisů, nižší daně a hlavně odbourání příšerné byrokracie - nic z toho ovšem vláda neplánuje, spíše naopak.
Rozvoj technologií je samozřejmě úplnou ptákovinou - připomíná mi to starý český sci-fi film, jehož hlavní protagonista - hraný panem Lukavským - byl v roce cca 2300 matematickou hvězdou proto, že uměl fantasticky rychle počítat s pomocí logaritmického pravítka. Úředníci, rozhodující o tom, které technologie si peníze zaslouží a které ne budou, obávám se, rozhodovat se stejnou jasnozřivostí jako výše zmínění filmaři.
Takže summa summarum je Grégrův "Velký třesk" nesourodým slepencem nutných (a rozumných) státních výdajů, politicky nezbytných finančních úliteb velkým sociálním skupinám a zbytných výdajů, prosazených konkrétními lobbystickými skupinami. Vzhledem k tomu, že o tom, komu a kam půjdou konkrétní miliardy budou rozhodovat státní úředníci, vytváří se tak ovšem mohutný korupční prostor, což je u vlády, která má ve svém štítě (dávno přímo sociálními demokraty zprofanované) heslo "Čisté ruce", obzvláště pikantní.
Zjištění Organizace spojených národů, že Česko patří - měřeno tzv. indexem technologického pokroku - k nejbohatším zemím světa, naše skuhraly rozhodně nepotěší. Permanentním nadávačům na politiky všeho druhu a veškeré stranické příslušnosti nabízím argument: tohoto pokroku jsme dosáhli jim navzdory, nikoliv jejich přičiněním.
Také statistické zjištění, že za posledních deset let přibylo tři sta tisíc bytů a počtem bytů na tisíc obyvatel jsme předběhli Rakousko, Holandsko i Velkou Británii, tyto skuhraly a zapšklíky nepotěší. Zrovna tak jako velmi příznivá čísla o ozdravění ovzduší a vod za uplynulé desetiletí.
Trocha národní hrdosti (namísto blbé nálady) by neuškodila, co říkáte, pane prezidente?

Miroslav Macek