STŘEDEČNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
Na pomaturitním srazu po čtyřiceti letech mi naše třídní učitelka vyprávěla, že je dokonalou babičkou a tchýní, neboť dodržuje zásadu tří D. Tuto zásadu jsem neznal a tak jsem se hned zeptal, co je její podstatou. Dělat, dávat a držet hubu, zněla odpověď.
Obávám se, že v dnešní době práv a nároků, nikoliv však povinností, dodržování této zásady platí i pro popularitu politiků.
Vládní zpráva o činnosti vlády od března roku 2000 do současnosti tvrdí: "Cílenou realizací Národního plánu zaměstnanosti poklesla míra nezaměstnanosti oproti dubnu 2000 v dubnu 2001 z 9,5 % na 8,4 %." Krásná věta. Zcela ovšem zamlčuje, že v roce 1998, kdy socialistická vláda napochodovala do Strakovy akademie, byla nezaměstnanost 6 %. Zcela zamlčuje, že za zmiňované období 2000-2001 narostl počet nezaměstnaných, kteří jsou bez práce déle než rok o plných 20 % (na 215.000), že se za stejné období pranic nezvýšila zaměstnanost a že většina poklesu z 9,5 % na 8,4 %, kterým se vláda tak vychloubá, byla způsobena tím, že spousta lidí odešla do předčasného důchodu (počet nezaměstnaných poklesl o 51. 000, počet lidí, kteří odešli do předčasného důchodu vzrostl o 46.000). Takže upřímná a pravdivá věta o Národním plánu zaměstnanosti by měla znít: Politika aktivní zaměstnanosti nepřinesla v uplynulém roce žádný výsledek.

Miroslav Macek