PONDĚLNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
"Akciový motivační program" se jmenuje zastírací program státní Komerční banky, který umožňuje státním zaměstnancům, sedícím v představenstvu či dozorčí radě banky, získat ročně až 10 miliónů korun. A to v době, kdy nám stát vytáhl z kapes 80 miliard korun a nasypal je do této banky. A to vše neveřejně, ba docela tajně.
Je na vládě, aby toto hnízdo podivných správců ihned rozkulačila.
Česká diplomacie udělala v jednáních s Rakouskem o Temelínu další velkou chybu: Na rakouskou žádost odpoví studií o vlivu nespuštění temelínské elektrárny na českou ekonomiku. Jako by diplomaté nevěděli, že při jakémkoliv jednání nejde o fakta, ale o jejich interpretaci a že Rakušané, kteří vnitropoliticky nainvestovali do boje proti Temelínu ohromný politický kapitál, nechtějí slyšet nic než jedno jediné: Temelín zastavíme.
Jakékoliv jednání s jakýmkoliv partnerem, který jde do jednání se skálopevným přesvědčením o jediném možném výsledku jednání, je ovšem zcela, dokonale, úplně zbytečné.
Vstřelili jsme v prodloužení vítězný zlatý gól a odevšad se ozval mohutný řev. Největší byl ten opilecký z pivnic vybavených televizí. Paradoxně, ale jak jinak to na světě chodí, se z kvalitní reprezentace státu nejvíce radovali ti, kteří k ní přispívají nejméně.

Miroslav Macek