ČTVRTEČNÍ GLOSA

Miroslava Macka:
Špidlovo vrozené táboritství (odvozeno od husitského Tábora, kde bylo vše společné a "spravedlivě" se vše dělilo) dostalo další fasetu: pozitivní diskriminaci žen.
Co Špidla navrhuje: zvýhodnit ženy při výběrových řízeních, začlenit "ženskou otázku" do učebních osnov a na každém ministerstvu vyčlenit člověka, který bude vystupovat proti diskriminaci žen.
Navrhuji přiřadit též pozitivní diskriminaci malých lidí (zvýhodnění při sestavování basketbalových týmů), lidí slabých (vyčleněná místa v olympijském týmu vzpěračů) a lidí hloupých (kvótu při přijímání na vysoké školy).
Pak si, Vladimíre Iljiči Špidlo, konečně budeme všichni rovni.

Miroslav Macek