STŘEDEČNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
Zásluhou poslanců, zvyklých na legislativní kompromisy, vznikl další bastard:
podle zákona musí auta svítit jen v období zimního času, v době času letního nikoliv. Čímž uzákonili reálnou situaci, která je vůbec nejnebezpečnější - část vozidel svítí, část ne, což je dle dopravních expertů nejhorší možná varianta, neboť mezi svítícími a tím nápadnými vozidly auta nesvítící ještě více zanikají.
Najezdím týdně tak 500 km a mohu tento závěr zcela potvrdit.
Je nejvyšší čas, aby poslanci uznali svoji chybu a uzákonili celoroční osvětlení všech aut.
Lidové noviny přinášejí článek o blížících se italských volbách s titulkem "Evropu straší Berlusconiho přízrak", což je titulek zcela nepravdivý a správně by měl znít "Levici v Evropě straší Berlusconiho přízrak", neboť v případě, že by se podnikatelé typu Berlusconiho hromadně dali na politické dráhy, levicové vlády v Evropě by tály jako sníh na slunci. Proto ten řev levice nejen v Itálii.
Čtu-li zprávy a komentáře o současné makedonské krizi, nemohu než konstatovat, že veškeré problémy na územích Jugoslávie, které po letitých třenicích a bojích neskončily coby území jednonárodnostní, lze zřejmě řešit jen dvěma způsoby.
Tím prvním je absolutní nezasahování do místních sporů, včetně sporů ozbrojených, což by vedlo ke konečnému ustálení vlivu, území a hranic jednonárodnostních států, druhým řešením je letitý politický, správní a případně i vojenský protektorát, který zakonzarvuje a ukryje pod povrch všechny problémy, po jehož skončení by však okamžitě nastalo řešení první.
Summa summarum: chce-li Evropa a USA zabránit v multinárodnostních oblastech bývalé Jugoslávie kmenovému ozbrojenému střetu, nezbývá jim, než vytvořit na těchto územích trvalý protektorát. Kdyby však někdy skončil....

Miroslav Macek