ÚTERNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
Aristofanés, slavný athénský dramatik, napsal roku 424 před Kristem hru Jezdci, ve které se dva demagogové, jirchář a jelitář, ucházejí o přízeň lidu, zahrnují jej různými sliby a jeden na druhého hází špínu.

Jsi hňup a hnusný drzý chlap
a křikloun! Plníš celou zem
svým řvaním, plníš jím celý sněm
a všechny síně, každý kout. Ty šťourale, tys všechen kal
a bahno v městě rozrýpal
a uřvals celé Athény
a poplatků jsi dravý žrout.

Prostě - moderní volební kampaň.
Velmi zajímavé ovšem je, co téměř před 2500 lety napsal Aristofanés o athénských občanech, personifikovaných ve hře do hloupého, svéhlavého a poněkud slabomyslného dědka jménem Lid.

Máme pána, zlostného
a hrubých mravů, jenž si cpe rád břich. Je to pan Lid. Je rodem ze Sněmova
a nedoslýchá, dědek mrzutá.

Ó, Lide, máš velkou moc?
Všecko se před tebou klaní,
všecko se před tebou třese
v bázni jak před samovládcem. Ale jsi přístupen svodům,
těšíš se lichotek planých,
snadno se necháváš klamat.
Na ty, co sypou ti frází,
s obdivem otvíráš hubu,
a rozum tvůj v dáli kdes bloudí.

Příští rok, 2426 let po tom, co Aristofanés napsal tato slova, jsou v Česku volby.
Když už jsem zabloudil do antiky, tuto historku znáte?
Během soudního líčení položil advokát Pontilius soudcům patetickou otázku: "Soudcové! Jaký to může být člověk, který je dopaden při cizoložství?"
Načež slavný Cicero suše ucedil: "Asi dost pomalej!"

Miroslav Macek