STŘEDEČNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
Asi zcela přestanu kupovat české překlady z anglické a americké literatury a veškerý volný čas věnuji učení se dalším jazykům, neboť muka, která mi připravují někteří překladatelé svými překlady, jsou opravdu muka pekelná.
Tuhle jsem si s potěšením koupil Bradburyho Driving Blind (Jízda na slepo, no budiž) v překladu mně naneštěstí neznámé Jany Pavlíkové - a vydržel jsem, za hlasitého kvílení, přečíst pět stran. Pak jsem to vzdal. Myslím, že za vraždu Raye Bradburyho doživotí nestačí a velmi se přimlouvám za znovuzavedení trestu smrti.
Doktor Vlach (samozřejmě, že ten ze Saturnina a ne z Českých Budějovic) ve své filipice proti příslovím říká, že si nesmíme představovat, že každá liška chválí svůj ocas. Ten ocas totiž chválí kožešník, který nám tu lišku prodává.
Miloš Zeman při hodnocení tisíce dnů své vlády také připomínal kožešníka, vydávajícího značně vypelichaný sociálně demokratický kožich za krásného norka blairovského sřihu.
Také přísloví "Samochvála smrdí" již zřejmě neplatí, protože jinak by se premiér musel silným puchem přímo zalknout.
Letošní ponávratový šok není způsoben hanebným počasím, které na mne čekalo hned po příletu ze svatební cesty, ani stohem korespondence na psacím stole, ba ani politickou realitou české kotliny a moravských úvalů. Největším šokem je naštvanost, upachtěnost, žlučovitost a blbá nálada lidí. V porovnání s usměvavými, dobře naladěnými a přívětivými lidmi, kterými je člověk obklopen v Karibiku. Ti lidé mají nižší životní úroveň než velká většina Čechů a Moraváků, v lecčems krušnější život, místní vlády také nejsou zrovna vzorové, ale to všechno jim pranic nebere radost ze života, neboť přirozeně vědí, že blbá nálada žádnou změnu k lepšímu nepřinese.
A člověk si hned uvědomuje, kolik energie musí každodenně vydat, aby neutralizoval všechnu tu negaci a blbou náladu okolí, aby se jí ubránil.
Můj otec neprožil zrovna jednoduchý život. Dvě světové války, hlad, útěk ze Sudet, Heydrichiáda, znárodnění, reálný socialismus. Ale nikdy neklesl na mysli, nikdy nepodlehl skepsi a celý život si při práci (byl kamenosochař) vesele zpíval.
Ten jeho zpěv mi chybí nejvíc.
Minimálně třetina všech dopravních nehod se každoročně stává na stejných místech - a Ředitelství silnic a dálnic nemá peníze na zajištění či úpravu těchto míst a úseků! Nevyplatila by se pojišťovnám, vyplácejícím stamiliony za zmařené životy a havarovaná auta, taková investice?

Miroslav Macek