ČTVRTEČNÍ BÁSEŇ

v překladu Miroslava Macka:
Slib věrné lásky
Henry Howard, Earl of Surrey

Ať přebývám, kde slunce trávu pálí
a nebo tam, kde nerozpouští led,
ať tam, kde vládne mír a poklid stálý
či mezi lidmi uprostřed všech běd,
ať pošlete mě do výšin či hlubin
a lhostejno, zda noc je nebo den,
zda pošmourno je, slunce žhne jak rubín,
zda za mlada či s vlasy jako len,
ať pošlete mě do pekla či nebe,
ať do údolí, do hor nebo skal,
ať přebývám, kde pálí to či zabe,
kde zdravý jsem či nemocným se stal, že budu s ní, vždy na mysli mám jen,
ač bez šance, tak bývám spokojen.

Miroslav Macek