PÁTEČNÍ SONET

v překladu Miroslava Macka:
Londýnské ráno
William Wordsworth

Kde na Zemi lze spatřit tolik krásy?
Snad jenom blázen svoje oči zprostí
té dojímavé scény velebnosti,
vždyť háv, který teď město obléká si,
je z krásy jitra; poklidně a naze
co lidí, chrámů, divadel a věží
tu v klínu polí, v modři nebes leží,
vše zářící a bez jediné saze. Vždyť slunce tolik nevyplýtvá svitu,
když na kopce a údolí se dívá,
tu ticho je tak v nejtajnějším skrytu
a řeka při své pouti s jasem splývá:
Ach, milý Bože! Každý dům teď spí tu -
to mocné srdce tiše odpočívá.

Miroslav Macek