PONDĚLNÍ BÁSEŇ

v překladu Miroslava Macka:
Edmunt Spencer
Sonet

Má milá je jak led a já jak plamen:
Jak vysvětlit však mám si její chlad?
Proč v žáru touhy není s ní hned amen,
spíš chladnější je, čím víc ji mám rád?
Jak vysvětlit si, že můj prudký žár
si neporadí s tímto hrozným mrazem? Vždyť přidal-li bych ještě stupňů pár,
pak v horkém potu utopím se rázem.
Co zázračnější můžete si přát
než oheň, který ochlazuje led.
A nebo led, jenž obsahuje chlad,
co zažehne si klidně oheň hned?
Nic jiného než láska v tom však není,
to, na co přijde k nepoznání změní.

Miroslav Macek