SOBOTNÍ BÁSEŇ

v překladu Miroslava Macka:
Robert Browning
Noční schůzka

Šeď moře, temné země pruh
a srpek luny zářící
a poplašných vlnek cval,
jak spánek jsem jim zpřetrhal, když v zátočině s pramicí
jsem tiše přídí proťal vzduch.

Pak v teplém písku pláže jít,
tři pole přejít ke statku
a zaťukání, vrznutí,
škrt sirky, modré vzplanutí a radostný hlas ve zmatku,
než srdce spolu mohou bít.

Miroslav Macek