STŘEDEČNÍ BÁSEŇ

v překladu Miroslava Macka:
Byron (2.12.1808)

Dámě, která se ptala na důvod, proč jsem na jaře opustil Anglii.

Když muž, který byl vyhnán z ráje,
otálí chvíli poblíž vrat
a vzpomínka, jež vzdálená je,
nutí ho osud proklínat, pak jenom toulky širým krajem
žal smutně rozloučit se s rájem,
klid duše dálky zaručí.

Však, paní, teď se jedná o mě:
když nesmím sdílet již Váš šarm, tak sdržuji se poblíž skromně,
jen povzdech pro minulost mám.

Je moudré utéci hned zkraje,
pokušení se vyhýbat, nemohu vidět krásy ráje,
aniž bych chtěl v nich přebývat.

Miroslav Macek