ČTVRTEČNÍ BÁSEŇ

v překladu Miroslava Macka:
Sonet o sonetu
Robert Burna

Vy čtrnáctku též jistě chválit znáte,
co za tajemství v tomto čísle leží!
Když pod slepici čtrnáct vajec dáte,
tak čtrnáct kuřat záhy za ní běží.
Též správně sedlo čtrnáct liber váží,
však ve čtrnácti kůň už mladý není;
bard čtrnáct hodin často psát se snaží,
ač čtrnáct číší zřídka k tomu pění. Sic tucet častěji nežli čtrnáct padne,
však třináctku, tu čtrnáctka vždy zdrtí;
ač od čtrnácti dívka zrodit zvládne
i čtrnáct synů - všichni dojdou smrti.
Co dodat ještě - hlava paměť moří -
vždy čtrnáct rýmů jeden sonet tvoří.

Miroslav Macek