ÚTERNÍ BÁSEŇ

v překladu Miroslava Macka:
Spánek
Sir Philip Sidney

Ach, přijď už, spánku, strážce mého klidu,
jsi přístav mysli a lék na můj žal, jsi bohatstvím všech, kdo třou s nouzí bídu,
jsi vznešených i prostých moudrý král.

A postav kol mne zdivo beze spáry,
jež žal by krutou střelou neproklál a uchláchol hned ve mně všechny sváry,
rád odměním se, kdybys o to stál.

Pak vezmi postel v nejjemnějším hávu
a tichou místnost, kam se slunci nechce,
pár růží k tomu pro znavenou hlavu a pokud i to zvládneš zcela lehce,
ať kousek vlídné přízně v tobě zbývá
a Stella ve snu chová se jak živá.

Miroslav Macek