PÁTEČNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
Pokud jste vyšetřovatel či bachař a s potěšením týráte lidi, opovažte se s tím přestat. Totiž jen potud, pokud to budete dělat dostatečně dlouho a protýráte se k vysokému stáří a spoustě chorob, bez problémů uniknente zaslouženému trestu. Že, pane Grebeníčku?
Je neuvěřitelné, jak bez velkého zájmu medií a veřejnosti vláda ustupuje při jednáních o podmínkách vstupu do EU. Po posledních ústupcích oznámených M. Zemanem, bych čekal titulky typu: "Zeman zařídil dramatické zvýšení cen benzínu a potravin", neboť právě toto bude důsledek bezpodmínečného přijetí evropských sazeb spotřebních daní.
Pokud se domníváte, že po vzniku krajů a krajských úřadů zaniknou v roce 2003 okresy, mýlíte se. Formálně okresy zřejmě zaniknou, ovšem budovy a úředníci zůstanou - jako detašovaná pracoviště úřadů krajských. Vsaďte se.
Škoda, že pan Petr Vass nemá monogram V. B., pak by jeho čtyřverší vyznělo i po formální stránce:

Hrůzou v noci probouzím se,
po těle mě zebe. Pithart bude prezidentem?
Beru roha. P.V.

Barák úředníků ministra Grégra vymyslel a vláda schválila "Velký třesk" - soubor mohutných investic, které by měly rozpohybovat českou ekonomiku k nebývalému, více než pětiprocentnímu růstu ročně. Investice jsou opravdu krví ekonomiky, o tom není pochyb. Problém ovšem tkví v tom, zdali je barák úředníků schopen aplikovat tuto krev do žil, což by učinila alokace investic standardními tržními mechanismy, nebo spíše do konečníku, což s pravděpodobností hraničící s jistotou učiní grégrovská alokace investic mechanismy kamarádíčkovaskými.

Miroslav Macek