ÚTERNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
Pokud Vás už otravují noviny, rozhlas a televize, zabavte se sami. Nabízím Vám tedy hádanku:

Eso a tvář, krajka, krok a závod,
to vše v sobě jedno eso tají. Pokusím se přidat malý návod:
řešení lze ve slovníku najít.

Nápověda: v česko-anglickém.
Myslím, že stojí za to přečíst si v Hospodářských novinách rozhovor s Milanem Šrejbrem.
Pan inženýr Ráb okomentoval dění v ČT následujícím čtyřverším:

ČT se nám "spravedlivě" bouří
za naše koncesní prachy, já vidím v tom mediálním kouři
jen samé prázdné tlachy.

Nemoc prezidenta Havla opět rozčeřila novinářské vody a v příštích dnech se tedy bude spekulovat a spekulovat zda prezident dokončí své volební období, zda neuvolní svoje místo ještě před volbami do Poslanecké sněmovny (současná špidlovsko - čtyřkoaliční sestava by pak měla vysokou šanci zvolit P. Pitharta prezidentem) či kdo bude kandidovat v řádném volebním termínu.
To hlavní, totiž jak by se kdo vyjímal na známkách, nezhodnotí však nikdo.

Miroslav Macek