PÁTEČNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
Zemědělci objevili další možný zdroj dotací - nemoc šílených krav. Po suchu, mokru, neúrodě a nadúrodě je tedy na řadě další podpora podnikání.
Jejich nedokonalost, spočívající v nedostatku specializace, je děsivá.
Joseph Heller ve slavné Hlavě XXII. totiž popisuje farmáře dokonalého:
Jeho specialitou byla vojtěška, na jejímž nepěstování velmi vydělával. Vláda mu velmi dobře platila za každý metrák vojtěšky, který nevypěstoval. Čím více vojtěšky nesklidil, tím více peněz od vlády dostal a každý halíř, který takto vydělal, vynakládal na nákup dalších pozemků, aby mohl množství nesklizené vojtěšky dále zvyšovat. Pokud šlo o nepěstování vojtěšky, nedopřával si oddechu. Den co den vyskakoval k polednímu z postele, aby se přesvědčil, že pole zůstala neobdělána. Do půdy investoval velmi promyšleně a brzy nepěstoval více vojtěšky než kterýkoliv jiný farmář v okrese. Kdyby si Pán nepřál, abychom urvali, co se dá, říkával, nebyl by nás obdařil dvěma silnýma rukama, které to umožňují.
František Jan Vavák, sedlák a rychtář v Milčicích u Poděbrad, buditel a spolupracovník M.V. Krameria napsal roku 1796 větu, která je na dnešní dobu jako na míru ušitá lidem s chronickou blbou náladou: "Posavád pak na rozumu rozviklaném jste, že k zavátí a šustu dost malého větříku sem tam se klátíte, ledačemu lehce věříte, tím se kojíte, těšíte, očekáváte, a přece nikdy žádného cíle, zisku a útěchy nedocházíte".

Miroslav Macek