ČTVRTEČNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
Je velkým pokrytectvím, když Richard Falbr, Karel Kühnl, Jan Kasal a další odsuzují "převzetí" České televize vzbouřenci s Ladislavem Paluskou v čele. Nebýt totiž jejich halasné podpory vzbouřenců v minulých dnech a týdnech, k ničemu takovému by nemohlo dojít a taky by nedošlo.
Můj otec sice již pět let nežije, vím však zcela jistě jak by zněla jeho rada k řešení situace v České televizi, neboť byl sice člověkem bez akademického vzdělání, avšak s moudrostí člověka, který se musel rvát se životem za Rakouska, První republiky, protektorátu i komunismu. Jeho rada by zněla: vypráskejte je všechny.
Znám Jana Bubeníka více než deset let a Ivana Pilipa jen o dobu trošku kratší. Nikdy bych si je netroufnul nazvat americkými agenty, avšak při znalosti jejich povah bych si také nikdy netroufnul nazvat je bojovníky za lidská práva a svobodu z přesvědčení.

Miroslav Macek