PONDĚLNÍ GLOSA

Miroslava Macka:
Fascinuje mne, kterak se v posledních týdnech stala z pojmu "svoboda slova" posvátná kráva, ačkoliv nejde o nic jiného, než o právo říkat a psát to, co si člověk myslí.
Samo právo namalovat obraz, napsat knihu, natočit film či připravit televizní zprávy je však posvátnou jalovicí, neboť je zcela sterilní. Životadárnými buňkami jsou totiž talent a píle. A ty žádný zákon nikomu zaručit nemůže. A to je také jeden z hlavních důvodů, proč někteří chtějí tento svůj nedostatek nahradit dotací či podílem na mediálním trhu, určeným jim zákonem.

Miroslav Macek