NEDĚLNÍ GLOSA

Miroslava Macka:
Znáte to. Kvače do ústraní, popadl jsem první knížku, která byla po ruce a pak se v klidu začetl do Šaldovy eseje o Jaroslavu Vrchlickém, neboť šlo o Duši a dílo.
Pak jsem vyšplhal po žebříku, abych z nejvrchnějších pater knihovny vytáhl jeden ze svazků Vrchlického spisů, neboť se mi zachtělo znovu si přečíst jeho krásnou báseň o cigaretě, při vytahování knihy však vypadl malý svazeček básní nestora českého rozhlasu a člena brněnské Literární skupiny Dalibora Chalupy "Duhové poledníky" a rozevřel se na zemi zrovna u básně Monogramy, začínající

Koťátko na brašně hraje si se zlatým copem celý dům popsán strašně mm

Možnost takto si vyhrát s vlastním monogramem mne zaujala, i zkoušel jsem, zda-li lze v češtině vytvořit na tento monogram rým plnohodnotný. Zde je:

Milovat bych chtěl se s tebou Pod peřinou s lemem, Pod ní nohy nezazebou. Jinou nechci. MM

Děvčata, dívky, paní a dámy, nevztahujte ty veršíky na sebe, já je psal pro moji paní
Janu B., kterou potěšily, i když jsem s ní pak musel lehce válčit o jejich zveřejnění.
Což ale zkusit si pohrát s vaším monogramem a výsledky zaslat?
Ty povedené rád uveřejním. Vždyť nezapomínejte, že protahovat šedé buňky mozkové je nejméně tak důležité jako protahovat kostru a svaly aerobikem

Miroslav Macek