Nedělní chvilka poezie,

tentokrát s Anaïs Nin
anaïs ninAnaïs Nin (1903 - 1977), narozená v Paříži, dítě španělského klavíristy a francouzsko - dánské zpěvačky. Od deseti let si psala deník, který nakonec přesáhl sto svazků. Od roku 1914 žila v USA, ale desetiletí mezi léty 1930 - 1940 prožila opět v Paříži, kde se stýkala (často důvěrně) s mnoha literáty. Přátelila se též s psychoanalytikem Ottou Rankem a několik let u něj studovala psychoanalýzu. Po návratu do USA tiskla svoje práce (často erotické) na ručním lisu, dnes jsou to ceněné sběratelské tisky. Znovuobjevena byla počátkem 60. let minulého století, kdy vyšly též obsáhlé ukázky z jejích deníků. Její poezie je téměř neznámá, a tak jsem si dovolil pro Vás přeložit její drobnou a krásnou báseň „Risk“…

A potom přišel den,
kdy rozhodnutí
být neustále v lůně pupenu
víc bolelo,
než rozhodnutí
prostě náhle
rozkvést.