Nedělní chvilka poezie,

tentokrát s Heinrichem Heinem

heineHeinrich Heine (1797 – 1856), vlastním jménem Harry Heine, německý básník, esejista a polemik z bohaté židovské rodiny, který přestoupil k protestantismu a celým svým životem a dílem provokoval německou šosáckou společnost. Stejně vášnivě bojoval s tehdy módním romantismem a pseudorevolučností. V roce 1831 odešel před šikanou německých úřadů do Paříže, kde se také oženil s krásnou francouzskou prodavačkou, ač těžce nenmocen dále tvořil a kde také zemřel a je pochován. Jeho paměti bohužel jeho žena prodala jedné hamburské rodině, která je z obavy před skandálem zničila. Z jeho rozsáhlé tvorby jsem si pro Vás dovolil vybrat a přeložit jednu z jeho typicky ironických antiromanických básní.

Kde břeh se sklání k moři,
lká dívka přemladá
a poddává se hoři,
že slunce zapadá.

Však děvče, tohle drama
se hraje drahný čas,
a zítra zříte sama,
že vzadu začne zas.