Nedělní chvilka poezie,

tentokrát s Mirábái...

MirábáiMirábái (1498? - 1547?), indická básnířka a mystička, jejíž básně a písně oslavovaly boha Krišnu. Krišnu, kterého oslavovala jako "božského milence", takže její básně jsou často též erotické. Z její tvorby jsem si dovolil pro Vás vybrat a přeložit jednu z jejích typických básní…

Co říci, tajný příteli?
Mou lásku
k Tobě z minulého žití
hned nezavrhni.
Jsem uchvácena
krásou Tvého těla.
Když slyším na tvém dvoře
zpívat dívky,
hned na dlažbu
mi z očí slzy kanou,
má duše i mé tělo zajaté jsou,
jdu ve tvých stopách,
kamkoliv kdy kráčíš.
Jsem Mira, z žití do žití, jež vchází,
Tvá věčná panna.