Nedělní chvilka poezie,

tentokrát s Edmundem Wallerem

Edmund Waller (1606 - 1687), anglický politik a básník a jeden z nejdéle sloužících poslanců parlamentu (1624 - 1687). Byl royalistou, který podporoval Karla I., málem byl popraven, ale unikl do Francie a Švýcarska. Do Anglie se vrátil roku 1651 za Olivera Cromwella, který byl jeho vzdáleným příbuzným. Počas psát po roce 1630, nejprve heroické couplety oslavující dvůr, což bylo v pozdější době čassto parodováno. Stal se slavným básníkem, ale po jeho smrti jeho sláva rychle upadala a stejně tak obliba jeho lyrických básní.
Jednu z nich jsem si dovolil pro Vás vybrat a přeložit…

Portrét Edmunda Wallera z roku 1685 je od Johna Rilleyho..

Opasek

Dřív obepínal štíhlý pas,
teď moje spánky zdobí zas
a dozajista každý král,
svou korunu by za něj dal.

Vždy hebce hladí jej má dlaň,
vždyť svíral moji krásnou laň,
mou lásku, radost, někdy žal
ten překrásný kruh objímal.

Ten převelice malý kruh
byl ovšem velké krásy druh;
co obsahoval, to bych rád
měl vedle sebe napořád.