Nedělní chvilka poezie,

tentokrát s Anakreónem

anakreónAnakreón z Teu byl antický řecký básník poloviny 6. století př. n. l. Pocházel z města Teos v Iónii, rodiště však opustil po jeho ovládnutí Perskou říší a účastnil se kolonizace v Thrákii. Byl dvorním básníkem řeckých městských států. Působil u dvora Polykratova na ostrově Samos, dále u dvora Hipparchova i v Athénách, kde vešel do lidové slovesnosti jako piják vína a milovník, což dokládají též jeho zobrazení na keramice. Zemřel v 85 letech věku.
Skládal převážně milostnou poezii, vzdělanci Alexandrijského období jej obdivovali pro jeho žertovný tón, podložený však znalostí mytologie. Inspiroval básníky Catulla a Horatia.
Z jeho poezie jsem si pro Vás dovolil přeložit jednu z jeho typických básní…

Když vyprázdním svou čísi,
hned starosti jsou pryč,
též bolesti se ztiší
a ke štěstí znám klíč.
Vždyť stejně zemřem všici,
však proč mít proto vztek?
Spíš mějme ve sklenici
vždy vína dostatek.
Vždyť při tom vína pití,
tak slastně plyne žití!