ČTVRTEČNÍ GLOSY 13.04.2023

Miroslava Macka
Česká spořitelna zůstane generálním partnerem VŠE i v případě, že Miroslav Ševčík zůstane děkanem Národohospodářské fakulty. Podle mluvčího spořitelny Filipa Hrubého nelze podporu studentů VŠE podmiňovat odvoláním či setrváním děkana jakékoliv fakulty.
Dodávám:
Ještě by pan Hrubý měl zveřejnit, co jim na jejich protiševčíkovskou aktivitu řekli majitelé České spořitelny, že tak náhle otočili o 180 stupňů.

Během pěti měsíců otřásly Ministerstvem zahraničních věcí tři náhlá a předčasná úmrtí vysoce postavených českých diplomatů – „ve službě“ a v ostře sledovaných destinacích.
Příčiny jejich skonu Černínský palác nezveřejnil, jde o osobní informace týkající se zdravotního stavu.
Ministr zahraničí Lipavský nyní českým diplomatům napsal dopis, ve kterém je nabádá, aby mysleli na to, že „každá práce má své zdravé hranice“.
Tolik zpráva. A teď si představte, že to někteří proputinovští dezoláti dávají do souvislosti s očkováním proti covidu a připomínají řadu stejně náhlých úmrtí mezi sportovci a svými známými.

Zdeněk Koudelka:
Dezolát je další vývojové stadium revanšisty, buržoazního reakcionáře, zaprodance amerického imperialismu, kontrarevolucionáře, ztroskotance a podvratné inteligence.
A vyznačuje se čtenářskou gramotností, kritickým myšlením a rezistencí na státní propagandu…