Nedělní chvilka poezie,

tentokrát s Williamem Blakem

william Blake28. listopadu t. r. uplynulo 265 let od narození slavného anglického básníka a výtvarníka Williama Blaka.
Ve světě knih a knižní kultury se mu sice obchodně nedařilo, neboť příjem z jeho leptů a knižních ilustrací nedostačoval k obživě, zachovaly se však jeho tisky vskutku bibliofilské. Své básně s vlastními ilustracemi složitou technikou vydával totiž soukromě v nákladu 5 - 30 kusů a ty dnes patří mezi skvosty básnicko – grafické syntézy.
Za svého života nedošel ocenění ani jako básník, spíše byl považován za neškodného podivína. Dnes se nám ovšem jeví jako velký raně romantický, vizionářský a mystický básník, ceněný a sbíraný.
Z jeho básnické tvorby jsem si pro Vás dovolil vybrat a přeložit slavnou báseň „Tiger“ ze sbírky „Písně nevinnosti a zkušenosti“ z roku 1794.

Portrét Williama Blaka z roku 1807 je od Thomase Philipse.

Tygře, tygře planoucí
v temnu lesa za noci,
kdo přetvořil tvárný prach
v dokonalost z níž jde strach?

Pekla je či nebe znak
oheň, jímž ti plane zrak?
Koho křídla musel mít,
kdo zažehl jejich svit?

Kdo do paží sílu dal
stvořit tvého srdce sval?
Když tvé srdce začlo bít,
kdo musel strach pocítit?

Kdo odvážně perlík vzal
a tvůj mozek vykoval?
Na čí kovadlině pak
vznikl spár, jenž děsí tak?

Když začaly hvězdy plát,
třpytné slzy rozdávat,
úsměv na tváři pak měl
Beránka též stvořitel?

Tygře, tygře planoucí
v temnu lesa za noci,
kdo přetvořil tvárný prach
v dokonalost z níž jde strach?