Nedělní chvilka poezie,

tentokrát s Johnem Henrym Mackayem

MackayJohn Henry Mackay (1864 - 1933), spisovatel, myslitel a anarchista, který se sice narodil ve Skotsku, ale vyrůstal v Německu a od roku 1896 žil v Berlíně, kde také vyšla jeho nejznámější kniha Die Anarchisten. Přátelil se též s okultistou a theosofem Rudolfem Steinerem, se kterým propagoval individuální anarchismus. Pod pseudonymem psal též práce o „třetím pohlaví“ a „lásce k adolescentům“. Zemřel roku 1933 na předávkování morfiem.
V Berlíně se též seznámil se skladatelem Richardem Straussem, který na slova jeho básně „Morgen!“ napsal roku 1894 skladbu, kterou spolu se třemi dalšími písněmi věnoval ráno po svatební noci své manželce Paulině. Tato píseň, hraná v různých úpravách (většinou s houslovým sólem) stala nejhranější Straussovou skladbou.
Zde je můj překlad této básně.

Ráno!

Vždyť ráno slunce zářit bude zase
i na cestu, již šťastlivci jen znají,
tam sejdeme se v podmanivé kráse,
již slunce vdechne celičkému kraji.

Pak k modři vln se naše kroky stočí,
kde pěšina se k břehu vine dlouze,
tam nespustíme ze sebe již oči
a poddáme se mlčenlivé touze.