PÁTEČNÍ GLOSY 19.08.2022

Miroslava Macka
Vznikl nový Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (SYRI). Smyslem nového vědeckého centra má být výzkum společenských a ekonomických dopadů rizikových situací“. Sdružovat prý bude přes 150 výzkumníků z Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky. Financován je z Národního plánu obnovy částkou 560 milionů korun.
Bude mít devět výzkumných skupin. Jsou mezi nimi komunikace, právo, společenská odolnost, socioekonomické nerovnosti, populismus, efektivita zdravotního systému, vzdělávání, ekonomika a trh práce. V SYRI budou pracovat sociologové, ekonomové, psychologové, pedagogové, filosofové, demografové, politologové i právníci.
„Doba je k rizikovým situacím náchylná a sociální rizika jsou stále aktuální. Máme tu další vlnu covidu, uprchlické vlny, válku na Ukrajině, nebývalé zdražování, rizikem je i klimatická změna. Tyto situace stát velmi zatěžují a socioekonomické nerovnosti se v jejich průběhu prohlubují, proto je jedním z našich cílů poskytovat data a doporučení v reálném čase, aby se mohli politici správně rozhodovat,“ praví vědecká ředitelka SYRI Klára Šedivá.
„Vedle toho, že pandemie dala vzniknout řadě nových fenoménů, došlo také k posílení trendů, které byly ve společnosti patrné již dříve, avšak pandemie jejich dopad znásobila. Covid prohloubil už existující příjmové a majetkové nerovnosti, nerovnosti na trhu práce, v dostupnosti zdravotní péče, v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání i v jiných oblastech. Mohli jsme také sledovat, jak se v krizové situaci projevují různé formy občanských protestů a jaké jsou jejich dopady,“ dodala.
Občané, radujte se! Nový úřad vládě poradí, jak okecat průšvihy, které způsobila, a jak zabránit občanům, aby vládu nesvrhli z oken.
Pokud máte dojem, že nový institut bude naopak sloužit mnohem prospěšnějším věcem, netřeba se přít. Čas ukáže.

Za posledních pět let se veřejný sektor zvětšil o 54 tisíc zaměstnanců placených z veřejných peněz.

Ben Carson, Fox News:
Náš národ je v krizi. Naše nejzákladnější instituce se zcela odtrhly od amerických občanů. Kongres utrácí, jako kdyby měl k dispozici kreditní kartu bez limitu, Bílý dům se zaměřuje na zvyšování daní a rovnost pohlaví, namísto, aby se staral o inflaci a záležitosti, které se dotýkají všech Američanů, a media se zcela zbláznila, lžou a ospravedlňují toto šílenství.

Benjamin Kuras:
Německo řeší nedostatek pracovníků na letištích a zpoždění letů dovozem nových tureckých migrantů. Poslanec Carlo Clemens za Severorýnsko-Westfálsko se v Bundestagu podivil nad státními statistikami zaznamenávajícími, že z celkového počtu 2787 základních škol má 994 z nich muslimskou většinu žáků a v dalších 1200 jejich procenta dosahují od 25 do 50 procent. Též jako argument proti dalšímu přijímání imigrantů, jimiž chce vláda zaplnit volná pracovní místa, a programu integrace, ocitoval statistiky Spolkového pracovního úřadu, podle nichž z milionu migrantů z let 2015-16 zůstává téměř 900 tisíc na sociální podpoře a 88 procent nemá žádné pracovní kvalifikace. Podle státního statistického úřadu je čtvrtina německého obyvatelstva muslimská, a současným trendem trempem porodnosti to bude třetina do roku 2040. A nerozvádějme to žádným dalším komentářem, nejsme islamofobové, a statistické úřady se mohou mýlit.