Nedělní chvilka poezie,

tentokrát s Arthurem Hughem Cloughem

cloughArthur Hugh Clough (1819 - 1861), anglický básník a zanícený asistent slavné ošetřovatelky Florence Nightingalové. Po studiích v Rugby a Oxfordu se stal učitelem, ale záhy odešel do Paříže, kde zažil revoluční rok 1848, který oslavil v jedné ze svých básní. V roce 1852 pobyl několik měsíců v USA, kde se seznámil s Ralphem Waldo Emersonem. Po návratu se stal státním úředníkem v Londýně a oženil se s příbuznou Florence Nightingalové Mary Shore Smithovou. Navzdory chatrnému zdraví hodně cestoval a ohromné úsilí věnoval pomoci Florence Nightingalové. Zemřel ve Florencii, kde je pochován na tamním Anglickém hřbitovu. Psal vesměs dlouhé básně, které neměly přílišný vliv na současníky a dnes je jeho básnická tvorba téměř zapomenuta a jeho jméno se objevuje jen v debatách o euthanasii, a to zásluhou jednoho jeho verše „Nezabiješ, ale nenechávej za každou cenu naživu..“

Vše dobré bude

Svým snům vždy volnost dopřávej,
však ukryté je v srdci měj
a svému tělu klidu přej.
Až probudíš se k práci zas,
zříš vítr čluny hnát v ten čas,
však kam, to neví nikdo z nás.

Vše dobré bude, proč se bát,
ač kdy a kde a proč se ptát
je zbytečné, to nelze znát.
Proč trápit se a chmuřit líc,
vždyť marně neděje se nic,
zříš vítr lodě hnát v ten čas,
však kam, to neví nikdo z nás.