Nedělní chvilka poezie,

tentokrát s Marjorií Pickthallovou

Marjorie PickthallováMarjorie Lowry Christie Pickthallová (1883 – 1922), nejslavnější kanadská básnířka své doby, ač se narodila v Londýně. Od sedmi let však žila v Kanadě a od šesti let již chtěla být básnířkou. Už koncem 19. století přispívala do kanadských časopisů a v sedmnácti letech vyhrála první básnickou soutěž. Od roku 1905 přispívala svými básněmi a povídkami do prestižních amerických časopisů, po matčině smrti se v roce 1912 opět přestěhovala do Anglie, kde dále publikovala. Do Kanady se vrátila až v roce 1920, její chatrné zdraví jí ovšem dopřálo jen krátký zbytek života. Celé její dílo vydal pak posmrtně její otec. Z její básnické tvorby jsem si dovolil pro Vás vybrat a přeložit báseň „Again“…

Zas

Jen pod zelení stromů klidně žít si,
jen radovat se z hvězd a jejich krás,
jen s duší plnou lásky spát a snít si
zas…

Jen probouzet se do dne, jenž je slunný,
jen procházet se, když je bouřný čas,
to vše mi dopřej, Bože, a svit luny
zas…